План

1. Характеристика основних типів комунікації, елементарна схема комунікаційного процесу

2. Типи комунікації. Визначення поняття соціальна комунікація: характеристика, приклади

3. Відмінні ознаки комунікації

4. Поняття комунікація

5. Зовнішня смислова комунікація називається соціальною комунікацією.

6. Комунікація як об'єкт дослідження

7. Поняття комунікаційний процес, структура комунікаційного процесу

8. Комунікаційні канали, їх різновиди. Закон комуляції кумулятивних каналів.

9. Пам’ять як комунікативне явище. Види пам’яті.

10. Характеристика складових соціальної та поточної та ретроспективної пам’яті

11. Визначення поняття комунікаційне явище, види комунікаційних явищ.

12. Вплив комунікаційних явищ на процеси онтогенезу та соціогенезу: визначення та характеристика.

13. Характеристика природних та штучних комунікаційних каналів.

14. Характеристика родів комунікації, їх взаємодії. Поняття гібридні комунікаційні канали.

13. Характеристика природних та штучних комунікаційних каналів.

Комунікаційний канал - це реальна або уявна лінія зв’язку по якій повідомлення та інформація рухаються від комуні канта до реципієнта. Комунікаційний канал надає засоби для створення передачі,отримання повідомлення.

Природні комунікаційні канали - це канали,що використовують вродженні притаманні людині засоби для передачі смислових повідомлень в часі і просторі.

В залежності від засобів розрізняють три види каналів:

1. невербальні; 

2. вербальні; 

3. пам’ять.

Потреба у штучних комунікаційних каналах та засобах виникло у зв’язку з необхідністю передавати інформацію на відстань.

Першим штучним каналом став канал символічних документів,,до них відносяться: амулети, прикраси, орнаменти, особливий статус мають печерні малюнки і надписи. Однак, з часом малюнки на камені втрачають реалістичність стають схематичними, фонотиповими, одноманітними, що є ознакою піктографії (точичне письмо), яка є попередником писемності. Разом з писемність людина отримує можливість фіксувати інформацію.

Писемність - це комунікаційний засіб, який відкрив новий канал документної комунікації.

З часом рукописні документи були доповнені друкованими виданнями та пресою, що використовували з початку мануфактурно,а з 19 ст. індустріально технічну базу.

Паралельно розвивалися радіозв’язок,а в подальшому телекомунікаційні канали зв’язку.


14. Характеристика родів комунікації,їх взаємодії. Поняття гібридні комунікаційні канали.

В залежності від каналів, які застосовують розрізняють три роди комунікації:

1. Усна ком-я- що використовується,як правило,водночас і в нерозривній єдності природні вербальні та невербальні канали і засоби.

2. Документна ком-я - що застосовує штучно утворені канали і засоби такі як,письмо, друк,образотворче мис-тво.

3.Електронна ком- я, що застосована на комп’ютерній техніці,магнітних та оптичних засобах запису.

1. усна комунікація.

2.документна ком-я.

3.електронна ком-я

4.телефон,радіо та телебачення.

5.кіно,звук та відеозапис гібридні канали

6. факс, машиночитний текст.

7. мультимедійні засоби.

Всі роди комунікації взаємодіють утворюючи змішані гібридні комунікаційні канали і засоби.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Документно-информационные коммуникации

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.