План

1. Характеристика основних типів комунікації, елементарна схема комунікаційного процесу

2. Типи комунікації. Визначення поняття соціальна комунікація: характеристика, приклади

3. Відмінні ознаки комунікації

4. Поняття комунікація

5. Зовнішня смислова комунікація називається соціальною комунікацією.

6. Комунікація як об'єкт дослідження

7. Поняття комунікаційний процес, структура комунікаційного процесу

8. Комунікаційні канали, їх різновиди. Закон комуляції кумулятивних каналів.

9. Пам’ять як комунікативне явище. Види пам’яті.

10. Характеристика складових соціальної та поточної та ретроспективної пам’яті

11. Визначення поняття комунікаційне явище, види комунікаційних явищ.

12. Вплив комунікаційних явищ на процеси онтогенезу та соціогенезу: визначення та характеристика.

13. Характеристика природних та штучних комунікаційних каналів.

14. Характеристика родів комунікації, їх взаємодії. Поняття гібридні комунікаційні канали.

5. Зовнішня смислова комунікація називається соціальною комунікацією.

Соціальна комунікація- це рух смислу в соціальному часі та просторі.

В залежності від учасників комунікаційного процесу розрізняють такі її види:

1. мікросоціальна де учаснику безспосередньо контактують один з одним.

2. мідісоціональна – де в ролі комунікаторів виступали не індивідуальні особи а соціальні групи в середині даного суспільства.

3. Макросоціальна комунікація де в якості комунікаційних субєктів діять цілі суспільства держ утворення або цивілізації що скалались історично.


6. Комунікація як об'єкт дослідження

Комунікаційна діяльність з точки зору форм, засобів, кількості співробітників.

Вербальна комунікація- це наше звичне використання мови.вона носить системний структурний характер.

Невербальна комунікація – це міміка, жести, погляд, голос. Не є чіткою однак є високоінформатив.

Комунікацію також поділяють: на усну, письмову, друковану.

Друковану комунікацію на додаток письмової запропонувала школа лінгвістики аргументуючи що вона збільшує кількість адресатів. Дозволяють уніфікувати письмо.

Комунікація може бути формальною – це офіційні ситуації які контролюються тими хто бере в них участь. Неформальними комунікаціям притаманий невимушений характер розмови за кількістю учасників комунікації класифікують:

1- внутрішня комунікація.

2- міжлюдська комінікація

3-5 комунікація в малих групах

23 і більш. Публічна комунікація

100 і більше організаційна комуннікація

1000 і більше масова комунікація яка включає хазети, журнали, телебачення – це різні види комунікації.

Однак існує біля 3 з половиноютисяч мов відповідно виділяють міжнародну і міжкультурну комунікацію.


7. Поняття комунікаційний процес, структура комунікаційного процесу

Комунікаційний процес – процес обміну інформації між двома або декількома учасниками з метою розв’язання певної проблеми. Структура комунікаційного процесу:

1. Формування і вибір ідеї;

2. Кодування і вибір каналу;

3. Передача ідеї (повідомлення);

4. Отримання і декодування;

5. Здійснення зворотного зв’язку


8. Комунікаційні канали, їх різновиди. Закон комуляції кумулятивних каналів.

Комунікаційні канали – реальна або уявна лінія зв’язку по якій повідомлення та інформація рухаються від комуніканта до реципієнта. Комуляційний канал надає засоби для створення передачі, отримання повідомлення. Природні комуляційні канали – канали що використовують вроджені, притаманні людині засоби для передачі смислового повідомлення в часі та просторі. В залежності від засобів розрізняють 3 види каналів:

1. Невербальні;

2. Вербальні;

3. Пам’ять;

Потреба у штучних комунікаційних каналах та засобах виникає у зв’язку з необхідністю передачі інформації на відстані. Першим штучним каналом став канал який символізував документ ( амулети,прикраси, особливий статус мають печерні малюнки).

Закон комуляції комунікаційних каналів – поява нового каналу не означає винищення старого, але сприяє його модернізації. У відповідності до цього закону всі природні та штучні канали і засоби співіснують та конкурують.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Документно-информационные коммуникации

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.