Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 85

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА БІБЛІОТЕЧНО - ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ 6

1.1. Завдання інформаційного обслуговування користувачів у бібліотеці 6

1.2. Організація інформаційного обслуговування користувачів у Ізяславській Центральній районній бібліотеці 16

РОЗДІЛ 2. МАСОВА РОБОТА В БІБЛІОТЕЦІ 23

2.1. Загальна характеристика масових заходів, як форми популяризації літератури 23

2.2. Організація масової роботи в Ізяславській Центральній районній бібліотеці 40

РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 48

3.1. Протипожежна сигналізація бібліотечних приміщень в закладах освіти 48

3.2. Охорона праці жінок 53

ВИСНОВКИ 58

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 61

ДОДАТКИ 66

ВСТУП

Актуальність теми. В даний час гостро стоїть питання про поліпшення якості обслуговування користувачів в бібліотеці.

Сьогодні бібліотеки під впливом підвищення рівня ,,інформаційності,, та ,,інформованості суспільства,, розширюють свою функціональну нішу, стають необхідними осередками інформаційного суспільства. Сучасна бібліотека як важлива частина інформаційного простору суспільства має не лише забезпечити доступ до різноманітності знань кожному члену суспільства, а й стати центром продукування нового знання.

Бібліотекарі змінили традиційні підходи до обслуговування користувачів, а електронні ресурси дали змогу відкрити нову сторінку для удосконалення системи бібліотечно-інформаційного обслуговування. Бібліотекарі опанували нові технології, отримали можливість доступу через Інтернет до тих багатств, які називаються ,,світові інформаційні ресурси,,, і розпочали формування електронних бібліотек для повного задоволення потреб користувачів.

Інформатизація суспільства виявилася одним із потужних чинників, який впливає на всі професії, особливо ті, що залучені до процесу комунікації між користувачами та знанням, серед них – і на бібліотечну.

Рівень опрацювання теми в науці: Розробкою даної теми займається багато фахівців бібліотечної галузі. Серед них слід відмітити: Брєжнєву В. В. [2], яка вивчала систему інформаційного обслуговування, продукти та послуги, що надає бібліотека; Крючкову І. С. [24], яка займалася дослідженням сучасних форм масової роботи бібліотеки; наукового співробітника Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Солов’яненка Д. В. [39], який дослідив інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні.

Цінними матеріалами при дослідженні бібліотечно-інформаційного обслуговування в Ізяславській Центральній районній бібліотеці стали власні методичні рекомендації бібліотеки щодо проведення масових заходів.

Мета дослідження – вивчення організації бібліотечно-інформаційної роботи в Ізяславській ЦРБ з метою її вдосконалення для покращення обслуговування споживачів.

Завдання дослідження:

  • -дати визначення понять дослідження та окреслити ключові завдання інформаційного обслуговування користувачів масової бібліотеки в сучасних умовах;
  • -дати характеристику організаційній структурі системи інформаційного обслуговування користувачів в Ізяславській Центральній районній бібліотеці;
  • -дати загальну характеристику основних форм масових заходів, спрямованих на популяризацію літератури;
  • -визначити основні перспективні напрямки організації роботи Ізяславської Центральної районної бібліотеки з обслуговування нею своїх користувачів.

Об’єктом дослідження є процес бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів ЦРБ.

Предмет дослідження – організація процесубібліотечно-інформаційного обслуговування в Ізяславській Центральній районній бібліотеці.

База дослідження – Ізяславська Центральна районна бібліотеки.

Методологічною базою дослідження є комплексний підхіддо дослідження предмета, який грунтується на принципах системності та наукової об’єктивності. Поряд із загальнонауковими методами критичного аналізу та синтезу використано структурно-функціональний та інформаційний методи, метод термінологічного аналізу.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше вивчено та узагальнено досвід Ізяславської ЦРБ з бібліотечно-інформаційного обслуговування абонентів.

Практичне значення роботи. Результати даного дослідження можуть бути використані спеціалістами бібліотечної справи, викладачами та аспірантами, студентами спеціальності ,,Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія,, з метою вивчення досвіду роботи масових бібліотек по бібліотечно-інформаційному обслуговуванню ними своїх користувачів, а також в процесі викладання навчальних дисциплін відповідного змісту.

Структура бакалаврської роботи. Дана робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У першому розділі описуються завдання та організаційна структура бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів Ізяславської ЦРБ.

Другий розділ висвітлює загальну характеристику масових заходів та їх організацію в Ізяславській ЦРБ.

У третьому розділі надається інформація про мету дослідження, характеризує план дій організації при пожежах та план заходів з охорони праці жінок. 

Закрыть

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотеки

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.